NEWSTICKER

The Power of Jamaah (1)

13 November 2022 15:36

Kekuatan dan keajaiban berjamaah dari segi spiritual dan sosial sangatlah kuat. Berjamaah tidak hanya sekadar berkumpul, namun melibatkan ilmu sebagai dasar yang menguatkan persaudaraan umat.